Egle Havrdová
ředitelka Scholy Empirica
Alena Šeredová
Projektový manažer
Romana Šloufová
Metodička projektu
Martin Schlossarek
Garant evaluace projektu
Kateřina Mejsnarová
Koordinátorka zahraničních stáží
Petr Havlíček
Koordinátor projektů