1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

 

SKILLS BUILDER

Rámcový program rozvoje dovedností

0 Učitelů
0 Žáků základních škol
0 Základních škol
0 Krajů ČR

 

 

Co nabízíme

Jak víme, že to funguje?

 

Co o projektu říkají učitelé?

Blog

O nás

Podnikavá škola funguje pod záštitou organizace Schola Empirica v rámci projektu Učíme se podnikavosti, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000560