1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

 

SKILLS BUILDER

Rámcový program rozvoje dovedností

0 Učitelů
0 Žáků základních škol
0 Základních škol
0 Krajů ČR

 

 

Co nabízíme

 

Co nabízíme

 

Rozvíjené dovednosti

Prezentační dovednosti

Vyhledávání příležitostí

Kreativní myšlení

Pozitivní přístup

Cílevědomost

Vůdčí schopnosti

Schopnost řešit problémy

Týmová práce

Jak víme, že to funguje?

Kvantitativní i kvalitativní metody výzkumu, které při měření dopadů našich projektů používáme, nám dávají důležité informace o tom, co funguje dobře, a kde naopak existuje prostor pro zlepšení.

O nás

Podnikavá škola funguje pod záštitou organizace Schola Empirica v rámci projektu Učíme se podnikavosti, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000560

Blog

Co o projektu říkají učitelé?