Podnikavá škola

 

1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

 

Náš podnik

Harry Potter badatel

Jednání s lidmi

Medailonky podnikavých lidí

Sdílení zkušeností

V současné době tvoří síť podnikavých škol 30 přímo zapojených základních škol (v každém kraji jsou minimálně dvě přímo zapojené školy) a 87 škol spolupracujících.

Pracovní materiály

Zapojené školy mohou využívat pracovní listy a další materiály uplatnitelné přímo ve výuce. Případné podněty učitelů se  promítají do úprav pracovních listů, tak aby všechny materiály měly co největší praktickou hodnotu.

Co nabízíme

 

Rozvíjené dovednosti

Prezentační dovednosti

Vyhledávání příležitostí

Kreativní myšlení

Pozitivní přístup

Cílevědomost

Vůdčí schopnosti

Schopnost řešit problémy

Týmová práce

Jak víme, že to funguje?

Kvantitativní i kvalitativní metody výzkumu, které při měření dopadů našich projektů používáme, nám dávají důležité informace o tom, co funguje dobře, a kde naopak existuje prostor pro zlepšení.

O nás

Podnikavá škola funguje pod záštitou organizace Schola Empirica v rámci projektu Učíme se podnikavosti, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000560

0 Učitelů
0 Žáků základních škol
0 Základních škol
0 Krajů ČR

Blog

Co o projektu říkají učitelé?