O projektu

V současné době poskytujeme učitelům prvního i druhého stupně základních škol podporu v rozvíjení kreativity a podnikavosti u jejich žáků v rámci projektu Učíme se podnikavosti, který vede nezisková organizace Schola Epirica z.s. Projekt vycházející z ověřených zahraničních přístupů, pomáhá učitelům vytvořit síť podnikavých škol, kde mohou sdílet zkušenosti s výukou podnikavosti na jejich školách, zapojení učitelé získávají pracovní listy a další materiály přímo využitelné ve výuce a mají možnost se účastnit zahraničních stáží ve školách, které dlouhodobě rozvíjejí podnikavost svých žáků.

Projekt „Učíme se podnikavosti“ se zaměřuje na podporu žáků na základních školách ve schopnosti vidět ve svém okolí příležitosti, užívat svá nadání ve prospěch svůj i druhých a také schopnosti tyto příležitosti proměnit kreativním a inovativním způsobem. Žáci zapojení v projektu mají možnost své nápady na konci školního roku prezentovat v rámci celorepublikové soutěže o nejlepší podnikatelský záměr.

Hlavní témata:

  • Hledání příležitostí
  • Vnímání problémů ve svém okolí
  • Nacházení inovativních řešení
  • Nesení rizik
  • Řízení projektů
  • Efektivní komunikace
  • Budování pozitivních mezilidských vztahů
  • Leadership
  • Kritické myšlení

Jak to celé funguje?

Školy zapojené do projektu mohou nejen využívat pracovní listy a další materiály uplatnitelné přímo ve výuce (stručný popis projektu, ukázky učitelských a žákovských pracovních listů naleznete v příloze), ale jejich případné podněty se přímo promítají i do úpravy pracovních listů, tak aby všechny materiály měly co největší praktickou hodnotu. Žáci ze zapojených škol se v rámci projektu mohou zúčastnit celorepublikové soutěže o nejlepší žákovský podnikatelský záměr, jejíž finále bude vyhodnoceno odborníky z praxe.

Na každé přímo zapojené škole vedou aktivity projektu dva pedagogové, kteří se setkávají s pedagogy z jiných škol i s lidmi z praxe a mohou se bezplatně zúčastnit týdenní zahraniční stáže, v rámci které navštíví školy dlouhodobě realizující podobné projekty. Oba pedagogové jsou odměňováni částkou 2600 Kč měsíčně (formou DPP uzavřenou s garantem projektu).

Garantem projektu je Schola Empirica, která se od roku 2004 věnuje přenosu vědecky ověřených postupů v oblasti vzdělávání do ČR. Projekt je financován z fondů EU v rámci OP VVV.

Chci získat více informací

Co nabízíme

Sdílení zkušeností
SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ
Pracovní materiály
PRACOVNÍ MATERIÁLY
Zahraniční stáž
ZAHRANIČNÍ STÁŽ
Finanční odměna
FINANČNÍ ODMĚNA
Soutěž malých podnikatelů
SOUTĚŽ MALÝCH PODNIKATELŮ
Certifikát
CERTIFIKÁT

Projekt  reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000560 je realizován v rámci OP VVV.