Finanční odměna

Školy se mohou zapojit dvojím způsobem. Buď se zapojí přímo, na jejich škole vznikne Centrum kolegiální podpory (CKP) nebo naváží spolupráci s existujícím CKP (stanou se členy místní sítě podnikavých škol).

Na přímo zapojené škole vedou aktivity projektu dva pedagogové, kteří se jednou měsíčně setkávají s pedagogy ze spolupracujících škol a mohou se bezplatně zúčastnit týdenní zahraniční stáže, v rámci které navštíví školy dlouhodobě realizující podobné projekty. Oba pedagogové z přímo zapojené školy jsou odměňováni dohromady částkou 5200 Kč měsíčně (formou DPP uzavřenou s garantem projektu), přičemž rozdělení této sumy mezi ně se odvíjí od toho, jak si rozdělí práci (při stejné zátěži by tedy oba pedagogové dostávali 2600 Kč měsíčně).

Na spolupracujících školách se aktivit účastní alespoň jeden pedagog, který se jednou měsíčně setkává s pedagogy ostatních škol. Spolupracující školy ani pedagogové nejsou nijak smluvně vázáni, zároveň nemají nárok na finanční odměnu (možné je pouze proplácení některých nákladů).