Certifikát

Školy, které aktivně podporují žáky ve schopnosti vidět ve svém okolí příležitosti, užívat svá nadání ve prospěch svůj i druhých a také schopnosti tyto příležitosti proměnit kreativním a inovativním způsobem mohou získat nálepku „Podnikavá škola“, která bude ilustrovat jejich aktivní přístup a myšlenku rozvoje podnikavosti žáků základních škol. Známka je udělena na 3 roky. Po uplynutí této doby je potřeba vyplnit dotazník pro opětovné udělení ochranné známky. Schola Empirica si vyhrazuje právo známku odebrat v případě neplnění povinných kritérií. Součástí ocenění je i certifikační balíček.

Certifikační balíček obsahuje

ONLINE DOTAZNÍK PRO UDĚLENÍ ZNÁMKY