2. stupeň ZŠ

V současné době poskytujeme učitelům druhého stupně základních škol podporu v rozvíjení kreativity a podnikavosti u jejich žáků v rámci projektu Učíme se podnikavosti. Projekt vycházející z ověřených zahraničních přístupů, pomáhá učitelům vytvořit síť podnikavých škol, kde mohou sdílet zkušenosti s výukou podnikavosti. Zapojení učitelé získávají pracovní listy a další materiály přímo využitelné ve výuce a mají možnost se účastnit zahraničních stáží ve školách, které dlouhodobě rozvíjejí podnikavost svých žáků.

Projekt „Učíme se podnikavosti“ se zaměřuje na podporu žáků na základních školách ve schopnosti vidět ve svém okolí příležitosti, užívat svá nadání ve prospěch svůj i druhých a také schopnosti tyto příležitosti proměnit kreativním a inovativním způsobem. Žáci zapojení v projektu mají možnost své nápady na konci školního roku prezentovat v rámci celorepublikové soutěže o nejlepší podnikatelský záměr.

Náš podnik

Pracovní listy

Jednání s lidmi

Pracovní listy

Medailonky

Pracovní listy

Harry badatel

Pracovní listy