Začátkem dubna jsme ve Walesu navštívili Základní a mateřskou školu Wraxhem. Společně s učitelkami mateřských škol, které zde absolvovaly stáž v rámci projektu Dobrý začátek, jsme zde načerpali mnoho inspirace a jeden příklad dobré praxe přinášíme i vám.

Každá třída má dva zástupce v tzv. Criw Cymraeg, jedná se o celoškolní výbor přezdívaný Welsh gang, jehož úkolem je podpora a propagace velšského jazyka a velšské kultury. Vedle tohoto, zde působí i výbor zaměřený na IT či ekologické aktivity.

Děti, které jsou ve výboru, se pravidelně schází, aby připravily plán, jak postupovat při plnění jednotlivých aktivit a úkolů vedoucích k dosažení bronzového, stříbrného a zlatého ocenění. Ve společném prostoru školy visí tabule s aktivitami (viz foto), kam si děti po splnění aktivity nalepí hvězdičku. Tabule tak slouží jako vizuální pomůcka ukazující dosažený pokrok. Celá škola se tak může vzájemně podporovat.

Tímto způsobem lze u dětí rozvíjet organizační dovednosti, kreativitu, zodpovědnost, sounáležitost a zájem o prostředí, ve kterém žijí (ať už v národním či regionálním měřítku). Na fotce (vpravo dole) lze vidět výsledek jedné z aktivit, kdy děti měly vyrobit zajímavé místo z okolí.

Příručku v anglickém jazyce si můžete prohlédnout zde.